המשרד מעניק שירותי ביקורת חיצונית למגוון  של לקוחות בתחומים רבים הכוללים: תעשיה, מסחר, שירותים, נדל"ן, עמותות, מוסדות ללא כונת רווח ועוד. השירות כולל:
 לימוד והכרת תחום הפעילות.
 ביצוע ביקורת באופן שוטף במהלך השנה.
 הכנת דיווחים תקופתיים ללקוח.  
 ביצוע ביקורת שנתית וסיוע בעריכת דוחות כספיים.

 ייצוג אל מול רשויות המס