למשרדנו ניסיון רב שנים במתן שרותי תכנון מס  ליחידים, חברות ומוסדות ללא כוונת רווח. משמעות תכנון המס היא שימוש בכלים שנותן החוק, על מנת להפחית את חבות המס בהינתן אפשרויות שונות לביצוע פעולה מסוימת.

מתכנן המס משווה בין תוצאות המס של דרכי הפעולה במטרה לבחור את דרך הפעולה שתניב את תוצאות המס הטובות ביותר עבורו.

נציין כי, זכותו של הנישום לתכנן את מיסיו, מוכרת בשיטות מס רבות ובכללן שיטת המס הישראלית. נשיא בית המשפט העליון, מאיר שמגר, אמר כי: "עצם העובדה כי צדדים בחרו במבנה משפטי דל מיסים אינה מצביעה כי המבנה 'מלאכותי' או 'בדוי'. זכותם  ואף חובתם  של מומחים בענייני מיסים לתכנן עסקאות משפטיות כך שלא תהיינה עתירות מס"‏.

עקרונות בתכנון מס:

  • תוכנית מס חייבת להקיף את כל המסים, כדי להביא לתוצאות מס עדיפה.
  • יש לבצע את בחירת העסקה המתאימה  מתוך מגוון העסקאות הפוטנציאליות.
  • בתכנון מס יש לייחס משקל נכבד לתוכניות עתידיות של העסק.
  • תכנון מס חייב שיהיה עדכני ויתחשב בחידושי הפסיקה.
  • נדרשת הקפדה על בחירת מבנה התקשרות נכון על מנת שהעסקה לא תוכרז כמלאכותית, או תסווג בדרך שונה מהמבוקש.
  • פשטות ושמירה על עיקרון של עלות/תועלת.

 

בעת הצורך אנו עומדים בקשר ומסתייעים ביועצי מס מהשורה הראשונה בארץ.